வெண்முரசு வரிசை 3 : வண்ணக்கடல்(Paper Back)

வெண்முரசு வரிசை 3 : வண்ணக்கடல்(paper Back)

ஜெயமோகன் (எழுத்தாளர்) | நற்றிணை பதிப்பகம் (Manufacturer)
வகை: நாவல்
விலை:750

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வரும்!
 • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
 • Need help in buying?. Call us @ +91 94446 38686
மூன்றாவது நாவலான வண்ணக் கடல் எதிர்பாராத இடத்திலும் விதத்திலும் துவங்குகிறது. தென் தமிழ்நாட்டில், சொல்லப்போனால் குமரி நில நீட்சியில், தென் மதுரையில் ஏழ்பனைநாட்டு மருதூர் சாத்தன் பெரும்பாணன் மகன் இளநாகன், ஐந்நிலத்தையும் தன் வெண்குடை நிழலில் ஆளும் அரசன், மூவேந்தரும் அடிபணியும் மூத்தோன், தென்கடல் தொட்டு வடமலை ஈறாக மண்ணளக்கும் தண்கோலேந்திய கொற்றவன், தென்முடி என மணிமுடி சூடிய மன்னன் சேந்தூர் கிழான் தோயன்பழையன் எனும் அரசனைப் பகடி செய்து பாடி மூன்று செம்புக் காசுகள் பரிசில் பெறுவதில் துவங்குகிறது
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புவண்ணக் கடல் - வெண்முரசு (3)

எழுத்தாளர்ஜெயமோகன்

பதிப்பாளர்நற்றிணை பதிப்பகம்

கட்டுPaperback

 • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
 • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
 • Need help in buying

  வெண்முரசு வரிசை 3 : வண்ணக்கடல்(paper Back)

  book?. Call us @ +91 94446 38686
Customers who bought this product also purchased
 மழைப்பாடல் mazhaippaadal
 வெண்முரசு: முதற்கனல் (Paperback)
 கி.மு கி.பி Ki.Mu Ki.Pi
 வெண்கடல் வெண்கடல்
 நிழல் முற்றம்
ஜெயமோகன் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about வெண்முரசு வரிசை 3 : வண்ணக்கடல்(paper Back)

comments powered by Disqus