விஞ்ஞானச் சிறுகதைகள்

விஞ்ஞானச் சிறுகதைகள்

சுஜாதா (எழுத்தாளர்) | உயிர்மை பதிப்பகம் (Manufacturer)
விலை:340

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வரும்!
  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சுஜாதா எழுதி வந்திருக்கும் விஞ்ஞானச் சிறுகதைகளின் முழுத் தொகுப்பு முதன் முதலாக வெளிவருகிறது. தமிழில் விஞ்ஞானக் கதைகளின் முன்னோடியான சுஜாதாவின் இப்படைப்புகளில் நிகழ்காலமும் எதிர்காலமும் அறிவியலும் புனைவும் யதார்த்தமும் கனவும் கலந்து மயங்குகின்றன. கால மாற்றத்தால் புதுமை குன்றாத இக்கதைகள் வாசகர்களின் மனதில் தீராத வினோதங்களைப் படைக்கின்றன.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புவிஞ்ஞானச் சிறுகதைகள்

எழுத்தாளர்சுஜாதா

பதிப்பாளர்உயிர்மை பதிப்பகம்

தற்போதைய பதிப்பு2004

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    விஞ்ஞானச் சிறுகதைகள்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
சுஜாதா எழுதிய நூல்கள்
Discuss about விஞ்ஞானச் சிறுகதைகள்

comments powered by Disqus