வாழ்வு எங்கே?

வாழ்வு எங்கே?

அகிலன் (எழுத்தாளர்) | தமிழ்ப் புத்தகாலயம் (பதிப்பாளர்)
வகை: நாவல்
விலை:110

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வர, ஆர்டரின் மொத்த மதிப்பு 450க்கும் அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்; குறைவாக இருப்பின், டெலிவரி கட்டணம்45 சேர்த்துக்கொள்ளவும்.
  • All Books sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 94446 38686
சந்திரன் -ராதை என்ற சமூகத்தின் இரு வேறு துருவங்களின் காதல் கதை இது.இவர்களின் இனப துன்பங்களுக்கு காரணமான சமூகப் போக்கைப் பிரதிபலிக்கும் நாவல்.காதல் போல் தோன்றுவதெல்லாம் காதல்தானா? கலப்பு மணம் செய்து கொள்பவர்களுக்கு வரும் இன்னல்கள் எவை? அவர்கள் சந்ததி எப்படி இருக்கும்? இவற்றிற்கு விடை காண முயன்ற நாவல்.’குலமகள் ராதை’என்ற படமாகவும் வெளிவந்தது.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புவாழ்வு எங்கே?

எழுத்தாளர்அகிலன்

பதிப்பாளர்தமிழ்ப் புத்தகாலயம்

அகிலன் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about வாழ்வு எங்கே?

comments powered by Disqus