மலை அரசி

மலை அரசி

சாண்டில்யன் (எழுத்தாளர்) | வானதி பதிப்பகம் (பதிப்பாளர்)
விலை:100

Out of Stock
Call us +91 94446 38686 for availability

மலையரசி என்னும் இந்த சரித்திர நாவலின் நிகழ்ச்சிகள் முக்கால்வாசி சரித்திரத்தின் உண்மைச் சம்பவங்கள் ராஜபுதனச் சரித்திரத்தின் பொன்னேடுகளில் இது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த்து. இக்கதையில் வரும் பாகுர்ச்சிரா என்ற ஜோடாகிர் இன்னுமிருக்கிறது.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புமலை அரசி

எழுத்தாளர்சாண்டில்யன்

கட்டுPaper Back

  • All Books sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    மலை அரசி

    book?. Call us @ +91 044-43559493
Discuss about மலை அரசி

comments powered by Disqus