பொன்மலர்

பொன்மலர்

அகிலன் (எழுத்தாளர்) | தமிழ்ப் புத்தகாலயம் (Manufacturer)
வகை: நாவல்
விலை:90

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வர, ஆர்டரின் மொத்த மதிப்பு 450க்கும் அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்; குறைவாக இருப்பின், டெலிவரி கட்டணம்45 சேர்த்துக்கொள்ளவும்.
  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
கள்ளப் பணம் இச்சமூகத்தைச் சூறையாடுவதையும் அதன் விளைவாக நிகழும் இக்கால சமுதாய வாழ்வின் ஒழுக்கத் கேடுகளையும் எதிர்த்து மகத் துணிச்சலாகப் போராடி அவற்றை நீக்க முயலும் மருத்துவர் சங்கரியும், மத்திய அரசின் பொருளாதாரக் குற்றத் தடுப்பு அதிகாரியான திருஞானமும் பெரும் புதிராய் வாழும் வாழ்க்கையை மிகச் சுவையாகக் கூறும் நாவல்.ரஷ்ய, சீன ஆங்கில மொழிகளிலும் இந்தியாவின் பெரும்பாலான மாநில மொழிகளிலும் மொழியாக்கம் கண்ட நாவல்.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புபொன்மலர்

எழுத்தாளர்அகிலன்

பதிப்பாளர்தமிழ்ப் புத்தகாலயம்

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    பொன்மலர்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
அகிலன் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about பொன்மலர்

comments powered by Disqus