புறநானூறு ஓர் எளிய அறிமுகம்

புறநானூறு ஓர் எளிய அறிமுகம்

சுஜாதா (எழுத்தாளர்) | உயிர்மை பதிப்பகம் (Manufacturer)
விலை:360

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வரும்!
  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
தமிழின் பழம்பெரும் இலக்கியப் பிரதியான புறநானூற்றைப் பண்டித மொழியின் தடைகளைத் தாண்டி நவீனத் தமிழில் சுஜாதா அறிமுகப்படுத்துகிறார். முதல் தொகுதியாக வெளிவந்து பரவலான கவனத்தைப் பெற்ற இந்நூல் இப்போது நானூறு பாடல்களுக்குமான விளக்கத்துடன் முழுத் தொகுதியாக வெளிவருகிறது. சுருக்கமும் தெளிவும் கவித்துவமும் கொண்ட சுஜாதாவின் விளக்க உரை கால இடைவெளியைத் தாண்டி இந்நூலுடன் வாசகனை உறவாடச் செய்கிறது.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புபுறநானூறு ஓர் எளிய அறிமுகம்

எழுத்தாளர்சுஜாதா

பதிப்பாளர்உயிர்மை பதிப்பகம்

தற்போதைய பதிப்பு2003

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    புறநானூறு ஓர் எளிய அறிமுகம்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
சுஜாதா எழுதிய நூல்கள்
Discuss about புறநானூறு ஓர் எளிய அறிமுகம்

comments powered by Disqus