பரிபாடல்

பரிபாடல்

விலை:450

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வரும்!
  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
பரிபாடல் சங்க காலத் தமிழிலக்கியத் தொகுதியான எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று.வைகை ஆற்றைப் பற்றிப் புலவர்கள் பாடிய பாடல்களில் பல்வேறு உவமைகள், வையை ஆற்றின் சிறப்பை வெளிப்படுத்துவதோடு, பாண்டிய மன்னனின் வீரம், கொடைச்சிறப்பு, தலைவன், தலைவியர் தம் காதல் சிறப்புகள் ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டி, படிப்போர் உள்ளத்தைப் பரவசப்படுத்தும் பயன்மிகு செய்திகள் பலவற்றையும் பட்டியலிட்டுச் செல்கின்றன.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புபரிபாடல்

எழுத்தாளர்திரு.பொ.வே.சோமசுந்தரனார்

கட்டுHard Binding

தற்போதைய பதிப்பு2008

பக்கங்கள்520

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    பரிபாடல்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
பொ.வே.சோமசுந்தரனார் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about பரிபாடல்

comments powered by Disqus