நற்றினை நானூறு

நற்றினை நானூறு

நாராயணசாமி ஐயர் (எழுத்தாளர்) | சைவசித்தாந்தக் கழகம் (பதிப்பாளர்)
விலை:375

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வர, ஆர்டரின் மொத்த மதிப்பு 450க்கும் அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்; குறைவாக இருப்பின், டெலிவரி கட்டணம்45 சேர்த்துக்கொள்ளவும்.
  • All Books sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
நற்றிணை என்னும் இந்நூல் தனிப்பாடல்களாக பலராலும் பாடப்பட்டு பின்னர் தொகுக்கப்பட்டது. இது எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்றாகும். எட்டுத்தொகை நூல்கள் இவையெனப் பாடும் வெண்பாவில் முதலிடம் பெற்றுத்திகழ்வது நற்றினை ஆகும். நல் என்ற அடைமொழி பெற்றது. இதனை நற்றிணை நானூறு என்றும் கூறுவர். இந்நூல் 9 அடி முதல் 12 அடிகள் வரை அமைந்த 400 பாடல்களைக் கொண்டது
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புநற்றினை நானூறு

எழுத்தாளர்நாராயணசாமி ஐயர்

கட்டுHard Binding

முதல் பதிப்பு1952

தற்போதைய பதிப்பு2007

பக்கங்கள்544

  • All Books sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    நற்றினை நானூறு

    book?. Call us @ +91 044-43559493
Discuss about நற்றினை நானூறு

comments powered by Disqus