குறுந்தொகை

குறுந்தொகை

விலை:550

Out of Stock
Call us +91 94446 38686 for availability

குறுந்தொகை எட்டுத்தொகையில் உள்ள நூல்களுள் ஒன்று. "நல்ல குறுந்தொகை" எனச் சிறப்பித்து உரைக்கப்படுவது. குறைந்த அடிகள் கொண்ட பாடல்களின் தொகுப்பாக இருப்பதால் இது குறுந்தொகை எனப் பெயர் பெற்றது. . ஏனைய பழந்தமிழ் நூல்களைப் போல் இதுவும் 400 பாடல்களின் தொகுப்பாகவே இருந்திருக்க வேண்டுமென்றும் ஒரு பாடல் இடைச் செருகலாக இருக்ககூடுமென்றும் சிலர் கருதுகிறார்கள். உரையாசிரியர்கள் பலராலும் அதிகமாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட நூல் குறுந்தொகையே. ஆதலால் இந்நூலே முதலில் தொகுக்கப்பட்ட தொகை நூலாகக் கருதப்படுகிறது. இது பலவகையிலும் நற்றிணை, அகநானூறு ஆகிய பாடல் தொகுப்புக்களை ஒத்தது.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புகுறுந்தொகை

எழுத்தாளர்திரு.பொ.வே.சோமசுந்தரனார்

கட்டுHard Binding

தற்போதைய பதிப்பு2008

பக்கங்கள்784

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    குறுந்தொகை

    book?. Call us @ +91 044-43559493
பொ.வே.சோமசுந்தரனார் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about குறுந்தொகை

comments powered by Disqus