கலிங்கராணி

கலிங்கராணி

விலை:60

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வர, ஆர்டரின் மொத்த மதிப்பு 450க்கும் அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்; குறைவாக இருப்பின், டெலிவரி கட்டணம்45 சேர்த்துக்கொள்ளவும்.
  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
அண்ணாவின் கதை சொல்லும் ஆற்றலுக்குச் சான்று ஒன்று ’கலிங்கராணி’ என்னும் புனைகதை, குலோத்துங்க சோழன் கலிங்கநாட்டின்மேல் பெற்ற வெற்றியைப் பின்புலமாக வைத்துப் படைக்கப்பட்டது. அதில் அறிஞர் அண்ணா, தமிழக வரலாற்றுப் பின்புலத்தில் தமிழ் மன்னர்களே தமிழ்ப் பண்பாட்டை அழிக்கக் காரணமாய் இருந்தனர் என்றும், 'கூட இருந்தே குழி பறித்த' இனப் பகைவர்கள் யார் என்று அடையாளம் காட்டுகிறார். குலோத்துங்கன் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்து சூழ்ச்சி செய்தவர்கள் ஆரியர்கள் என்பதைக் கதை சொல்லும் போக்கிலேயே புலப்படுத்தி விடுகிறார் அண்ணா.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புகலிங்கராணி

எழுத்தாளர்பேரறிஞர் அண்ணா

கட்டுPaper Back

முதல் பதிப்பு1984

தற்போதைய பதிப்பு2010

பக்கங்கள்279

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    கலிங்கராணி

    book?. Call us @ +91 044-43559493
பேரறிஞர் அண்ணா எழுதிய நூல்கள்
Discuss about கலிங்கராணி

comments powered by Disqus