கன்னி மாடம்

கன்னி மாடம்

சாண்டில்யன் (எழுத்தாளர்) | வானதி பதிப்பகம் (பதிப்பாளர்)
விலை:240

Out of Stock
Call us +91 94446 38686 for availability

ஈழ நாடும்,சோழ நாடும் பாண்டிய நாட்டில் தலையிட்டு நின்ற காலத்தில் அமைக்கப் பெற்றிருக்கிற்றிருக்கிறது கன்னிமாடத்தின் கதை.கி.பி 12-வது நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் துவங்கியது பாண்டிய மன்னர்களின் தாயாதிச் சண்டை.இரண்டு தலைமுறைகளைப் பாதித்து சுமார் 30 வருட காலம் நீடித்தது.இந்த நிலையைச் சோழர் படைபலம் எப்படிச் சமாளித்துத் தமிழ்நாட்டில் அமைதியை நிலை நிறுத்தியது என்பதை எடுத்துக்காட்டவே கன்னிமாடம் எழுதப்பட்ட நூல் ஆகும்.சரித்திர நாவல்கள்,அறிவுக்கருவூலங்களை ஒரு கதை வடிவத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புகன்னி மாடம்

எழுத்தாளர்சாண்டில்யன்

பதிப்பாளர்வானதி பதிப்பகம்

பக்கங்கள்624

முதல் பதிப்பு1967

தற்போதைய பதிப்பு2011

பதிப்பு27

  • All Books sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    கன்னி மாடம்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
சாண்டில்யன் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about கன்னி மாடம்

comments powered by Disqus