கண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

கண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

விலை:490

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வரும்!
  • All Books sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 94446 38686
இத்தொகுப்பில் அடங்கியுள்ள நூல்கள்
வனவாசம், மனவாசம், சேரமான் காதலி

வனவாசம்:
கவிஞர் கண்ணதாசன் தனது சுயசரிதமான இந்நூலில் தான் முன்னேறியது, வந்த இடையூறுகள், ஏற்றங்கள், சிரிவுகள் அனைத்தையும், இந்நூலில் கூறியுள்ளார்.

மனவாசம்:
இந்த மனவாசம் 1961 ஏப்ரல் 10ம் தேதியிலிருந்து அரம்பமாகிறது. வனவாசத்தில் விட்டுப்போன விஷயங்களைச் இந்நூலில் சொல்லியுள்ளார் ஆசிரியர்.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புகண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

எழுத்தாளர்கவிஞர் கண்ணதாசன்

பதிப்பாளர்கண்ணதாசன் பதிப்பகம்

கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about கண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

comments powered by Disqus