கண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

கண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

விலை:490

Out of Stock
Call us +91 94446 38686 for availability

இத்தொகுப்பில் அடங்கியுள்ள நூல்கள்
வனவாசம், மனவாசம், சேரமான் காதலி

வனவாசம்:
கவிஞர் கண்ணதாசன் தனது சுயசரிதமான இந்நூலில் தான் முன்னேறியது, வந்த இடையூறுகள், ஏற்றங்கள், சிரிவுகள் அனைத்தையும், இந்நூலில் கூறியுள்ளார்.

மனவாசம்:
இந்த மனவாசம் 1961 ஏப்ரல் 10ம் தேதியிலிருந்து அரம்பமாகிறது. வனவாசத்தில் விட்டுப்போன விஷயங்களைச் இந்நூலில் சொல்லியுள்ளார் ஆசிரியர்.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புகண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

எழுத்தாளர்கவிஞர் கண்ணதாசன்

பதிப்பாளர்கண்ணதாசன் பதிப்பகம்

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    கண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about கண்ணதாசன் எழுத்துக்கள்

comments powered by Disqus