எப்போதும் பெண்

எப்போதும் பெண்

சுஜாதா (எழுத்தாளர்) | உயிர்மை பதிப்பகம் (பதிப்பாளர்)
வகை: நாவல்
விலை:140

Out of Stock
Call us +91 94446 38686 for availability

இதை எப்படி வேண்டுமானாலும் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள். படியுங்கள். இதன் விஷயம் எனக்குப் பிடித்தமானது. பொய் இல்லாமல், பாவனைகள் இல்லாமல் எழுதியிருக்கிறேன். பெண் என்கிற தீராத அதிசயத்தின் பால் எனக்குள்ள அன்பும் ஆச்சரியமும், ஏன், பக்தியும் தான் என்னை இதை எழுதச் செலுத்தும் சக்திகள்.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புஎப்போதும் பெண்

எழுத்தாளர்சுஜாதா

பதிப்பாளர்உயிர்மை பதிப்பகம்

தற்போதைய பதிப்பு2002

  • All Books sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    எப்போதும் பெண்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
Discuss about எப்போதும் பெண்

comments powered by Disqus