இராஜ ராஜ சோழன்

இராஜ ராஜ சோழன்

அரு.ராமநாதன் (எழுத்தாளர்) | பிரேமா பிரசுரம் (Manufacturer)
விலை:50

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வர, ஆர்டரின் மொத்த மதிப்பு 450க்கும் அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்; குறைவாக இருப்பின், டெலிவரி கட்டணம்45 சேர்த்துக்கொள்ளவும்.
  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
தென்னிந்திய நாடக உலகில் அழியாப் புகழ் பெற்றுவிட்ட “இராஜராஜசோழன்” நாடகத்தின் ஆசிரியர் அரு.ராமநாதனின் வசனங்கள் கருத்துக்கனிமை பயப்பதுடன், சோழ வம்சத்தின் சிறந்த நாகரிகத்தை நன்கு பறை சாற்றுகின்றன. சிறந்த சரித்திர நாடகம் என்று பெயர்பெற்ற இராஜ ராஜ சோழன், புத்தக வடிவில் பல பதிப்புகள் வந்து பெருமை பெற்றுள்ளதோடு, பள்ளிகளில் நாடகமாக நடிக்கப்பெற்று இளம் உள்ளங்களிலே நாடகம், சரித்திரம், தேசப்பற்று ஆகியவற்றைத் தூண்டும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புஇராஜ ராஜ சோழன்

எழுத்தாளர்அரு.ராமநாதன்

பதிப்பாளர்பிரேமா பிரசுரம்

பக்கங்கள்200

முதல் பதிப்பு1955

தற்போதைய பதிப்பு2010

பதிப்பு16

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    இராஜ ராஜ சோழன்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
அரு.ராமநாதன் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about இராஜ ராஜ சோழன்

comments powered by Disqus