இது..சுடுமணல்...சுரந்தநீர்...

இது..சுடுமணல்...சுரந்தநீர்...

விலை:150

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வர, ஆர்டரின் மொத்த மதிப்பு 450க்கும் அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்; குறைவாக இருப்பின், டெலிவரி கட்டணம்45 சேர்த்துக்கொள்ளவும்.
  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
துன்பத்தின் மூலமே காலம் மனிதனை செம்மைப்படுத்துகிறது.மனிதன் துன்பபட்டு,வேதனைப்பட்டு,அனுபவபட்டு தான் வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளை கற்றுகொள்ள வேண்டும் என்பதை தான் இந்த புத்தகம் விளக்குகிறது.மனிதன் தன் வாழ்வில் அனிபவிக்கும் துன்பங்களையே சுடுமணல் என்றும் அந்த துன்பங்களின் மூலம் அவன் கற்றுக் கொள்ளும் ஞானத்தையே சுரந்த நீர் என்றும் ஒரு உவமையொடு விளக்கப்பட்டுள்ளது..
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புஇது..சுடுமணல்...சுரந்தநீர்...

எழுத்தாளர்எஸ்.விஜயராஜ்

பதிப்பாளர்பூம்புகார்

பக்கங்கள்208

முதல் பதிப்பு2011

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    இது..சுடுமணல்...சுரந்தநீர்...

    book?. Call us @ +91 044-43559493
எஸ்.விஜயராஜ் எழுதிய நூல்கள்
Discuss about இது..சுடுமணல்...சுரந்தநீர்...

comments powered by Disqus