அச்சுறுத்திய சர்வதிகாரிகள்

அச்சுறுத்திய சர்வதிகாரிகள்

விலை:525

In Stock
Usually ships in 2-7 business days

இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வரும்!
  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • Need help in buying?. Call us @ +91 044-43559493
இத்தொகுப்பில் அடங்கியுள்ள நூல்கள்

ஹிட்லர்:
ஒரு தனி மனிதனால் உலகையே அச்சுறுத்த முடியும், உலக சரித்திரத்தையே புரட்டிப்போட முடியும் என்பதை நிரூபித்துக் காட்டியவர் அடால்ஃப் ஹிட்லர்.

இடி அமின்:
ஹிட்லர், முஸோலினி வரிசையில் மனித குலத்துக்கு பெரும் நாசம் விளைவித்த சர்வாதிகாரியான இடி அமினின் வாழ்க்கையை உகாண்டாவின் வரலாறோடு சேர்த்தே வழங்கிஇருக்கிறார் ச.ந. கண்ணன்.

செங்கிஸ்கான்:
கனவுகளைச் சாத்தியமாக்குவதற்கான கலையும் செங்கிஸ்கானிடம் இருந்தே கற்றுக்கொண்ட்து உலகம். செங்கிஸ்கான் பற்றி தமிழில் வெளிவரும் முதல் நூல் இது.
புத்தக விவரம்

புத்தகத் தலைப்புஅச்சுறுத்திய சர்வதிகாரிகள்

எழுத்தாளர்chennaishopping collection

பதிப்பாளர்கிழக்குப் பதிப்பகம்

பக்கங்கள்552

  • All Products sold @ Chennaishopping.com are brand New
  • FREE HOME DELIVERY across India for all Orders above INR 450. Add INR 45 otherwise
  • Need help in buying

    அச்சுறுத்திய சர்வதிகாரிகள்

    book?. Call us @ +91 044-43559493
chennaishopping collection எழுதிய நூல்கள்
Discuss about அச்சுறுத்திய சர்வதிகாரிகள்

comments powered by Disqus